Gendai Reiki Healing - en vej til selvudvikling og healing 

Gendai Reiki 3

Du får atter tre indvielser, denne gang for at integrere energien fra det fjerde symbol, Mester-symbolet, i dig. Det bevirker en stor ændring i kvaliteten af den formidlede energi, og energien bliver forfinet til at svinge i samklang med energien fra højeste kilde eller højeste dimension, om man vil. På dette niveau begynder mange at fornemme en form for følelsesmæssig sødme og et fredfyldt sind. Energien vil påvirke såvel krop som sind i retning mod at blive forbundet og forenet med lyset fra den højere dimension.
På dette niveau vil du ikke længere betragte Reiki blot som en metode. Du vil søge mod at blive forbundet med og svinge i samklang med den højere dimension, idet vibrationens vejledning og din spirituelle vækst hele tiden hæver din bevidsthed i din daglige livsførelse. Denne vibration svinger på det højeste energiniveau. Dermed vil evnen til at udføre healing og til at praktisere egen renselse undergå tydelige fremskridt og du vil opleve, at du i større udstrækning er en aktiv medskaber af dit eget liv.

Indholdet i store træk på Gendai Reiki 3:

  • Betydningen og brugen af det fjerde symbol, Mester-symbolet.
  • Tre indvielser til Mester-symbolet – og hvordan det anvendes
  • At udføre øvelser forbundet til den højere dimension (metode til at skabe kontakt til bevidstheden i den højere dimension, det højere selv osv.).
  • At komme dybere ind i din meditation og give dig selv et løft (Reiki-meditation, affirmationer, osv.).
  • Essensen omkring Mikao Usui Senseis lære inden for Reiki Ho (en mesters forståelse af og undervisning i Reiki metoden).
  • Milepæl til spirituel vækkelse (at anvende Reiki i hverdagens livsførelse og som vejledning til et skabende liv).
  • Instruktion i traditionelle teknikker.
  • Teknikker til egen renselse og vækst (hado-vibrationsåndedræt, hado-vibrationsmeditation osv.).

     

Se datoer og priser på kalender-siden

 

 
Gendai Reiki Skolen Danmark · tlf. 22 25 55 51 · Mail:Ulla@gendai.dk