Gendai Reiki Healing - en vej til selvudvikling og healing 

Om Gendai Reiki Healing Metoden

Gendai Reiki er først og fremmest en metode til selvudvikling og healing suppleret med metoder til at blive en aktiv medskaber af sit eget liv. Dette sker bl.a. i kraft af, at ens talenter udfoldes ved arbejdet med Reiki. Når man har fået erfaring ved at anvende Reiki på sig selv, kan man gradvist begynde at give healing til venner og familie og med tiden udvikle sig til at blive en yderst dygtig professionel healer.

Gendai Skolen formidler Gendai Reiki-metoden med det hovedsigte at det skal være enkelt og lettilgængeligt for nutidens menneske samt jordnært og anvendeligt i hverdagen på en ganske ukompliceret måde.

For nybegyndere kan man straks efter endt kursus give healing til sig selv og ret hurtigt også til venner og familie. Enkelheden til trods, så er der alligevel mange ting at sætte sig ind i på det første niveau, før man kan opnå den rette forståelse og det fulde udbytte. Kursister, der har praktiseret Reiki i en anden udgave end Gendai Reiki, udtrykker samstemmende, at der er meget nyt at hente med en dybere forståelse til følge - og dermed en højnelse af såvel kvalitet som kvantitet af energiarbejdet.

Jo højere niveau du selv når, jo enklere vil det lærte fremstå. Det skyldes dels, at det ikke er nødvendigt at mestre hver eneste af de mange lærte øvelser. Den grundlæggende lære indeholder blot ganske få teknikker – resten kan bruges som det bedst passer ind. Enkelheden fremstår tillige ud fra en gradvis højnelse af din egen energivibration og forståelse, når du har udført øvelserne mange gang og med omhu samt ved genlæsning af manualerne, som på forunderlig vis udfolder større og større dybde, jo flere gange du læser dem.

Gendai Reiki 1 åbnes kanalen til Reiki via tre indvielser, og du lærer healing af sind og krop ud fra 12 standardhåndpositioner samt metoder til egen energirenselse og spirituel vækst – læs mere her.

Gendai Reiki 2 lærer du metoder på højere niveau, bl.a. healing af sind og krop som grundlæggeren, Mikao Usui, anvendte samt healing ud over tid og rum. Du lærer at anvende tre energi-symboler funderet på tre indvielser. Dermed hæves såvel kvaliteten som kvantiteten af dit energiarbejde – læs mere her.

Gendai Reiki 3 forbinder du dig med lyset fra den højeste dimension funderet på tre indvielser. Du lærer at skabe kontakt med bevidstheden i den højeste dimension ved at bruge Mester-symbolet, og du lærer mange metoder til at lade dig lede af Reiki-energien i din daglige livsførelse – læs mere her.

Gendai Reiki 4 er specielt opbygget for at lære at undervise i Gendai Reiki – læs mere her.

Der er det fællestræk ved Gendai Reiki 1 og Gendai Reiki 2, at kurserne sigter mod at give dig metoder til egen renselse og spirituel vækst samt metoder til healing af dig selv og andre. Du bliver herved bedre til at videregive Reiki-energien såvel kvalitativt som kvantitativt – og dermed øges dine healingevner.

 

 
Gendai Reiki Skolen Danmark · tlf. 22 25 55 51 · Mail: Ulla@gendai.dk